نکات کاربردی استفاده از kill

نکات کاربردی استفاده از kill در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی Kill و murder را می توان در معنای کشتن استفاده کرد مشروط بر اینکه به نکات زیر توجه کنید. Kill Kill و murder هر دو را می توان در فارسی (کشتن یا به قتل رساندن) ترجمه کرد. ولی این دو واژه در زبان انگلیسی کاملاً هم معنا نیستند. Kill به معنی (کشتن) […]