comma در انگلیسی

استفاده از ویرگول یا comma در انگلیسی

درباره استفاده از ویرگول یا comma در انگلیسی بیشتر بدانیم با این که میتوان گفت کاربرد ویرگول یا comma در هر زبانی به صورت نامشخصی استفاده میشود و کار آمد آن کاملا در زبان فارسی مشخص نیست، در  زبان انگلیسی این ابزار بسیار مهم تلقی میشود. جایگاه این ابزار در جمله سازی انگلیسی به صورتی […]