اسم های شمارپذیر زبان انگلیسی

اسم های شمارپذیر زبان انگلیسی

در کاربرد اسم در زبان انگلیسی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ نکات طلایی استفاده از اسم های شمارپذیر در زبان انگلیسی کدام است؟ به طور کلی در زبان انگلیسی مقوله ی اسم به دو دسته ی شمارپذیر یا قابل شمارش (countable) و شمارناپذیر یا غیر قابل شمارش (uncountable) تقسیم می شود. برای آشنایی بیشتر با […]

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

همه چیز درباره اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسم قابل شمارش: Countable Noun اسم قابل شمارش اسمی است که می توان تعداد آن را ذکر نمود و آن را شمرد و همه بدون اسنثناء جمع بسته می شوند و حرف تعریف نا معین a یا an در ابتداء آنها قرار می گیرد. مثال: دو سیب two apples یک سیب an apple دو کشتی […]