عبارات کاربردی ازدواج (به مناسبت ایام فرخنده میلاد امام رضا{ع})

⭕️ جملات کاربردی انگلیسی در مورد اطلاعات شخصی و ازدواج 1- کجا متولد شدی؟ ? Where were you born 2- در شیکاگو متولد شدم. . I was born in Chicago 3- در شیکاگو متولد شدم اما در تهران بزرگ شدم. . I was born in Chicago but I was brought up in Tehran 4- کی […]