آواهای صدا دار بریتانیایی

آواهای صدا دار بریتانیایی

صدای /ɑː/ صدای /ɑː/ شکلی بسیار مشابه به صدای “آ” در فارسی است. این صدا شکل بلند از صدای /ɑ/ است. این صدا معمولا به وسیله حرف “A” تولید می شود. به مثال های زیر توجه کنید: 🔊 father : /ˈfɑː.ðə(ɹ)/ 🔊 palm : /pɑːm/ صدای /a/ صدای /a/ در زبان انگلیسی هیچ معادلی در فارسی ندارد. […]