travel

نوآوری های مربوط به آموزش زبان در قرن نوزدهم

دراواسط قرن نوزدهم عوامل متعددی روش دستور-ترجمه را زیر سوال بردند و در طرد کردن این روش موثر بودند. فرصت های رو به افزایش برای برقراری ارتباط بین اروپاییان، نیاز به مهارت کلامی و گفتاری را در زبان های خارجی ایجاد کرد. نوآوری های مربوط به آموزش زبان در قرن نوزدهم در ابتدا این امر بازار کتاب […]

اشتباهات رایج در استفاده از Present Perfect و Past Perfect و Simple Past

همانطور که می دانید present perfect یا حال کامل زمانی استفاده می شود که شما کاری را در گذشته انجام داده اید و هنوز هم ادامه می دهید. مثلا چندین ساله که شما توی تهران زندگی می کنید. نکته1: هنگامی از present perfect استفاده می کنیم که زمان مشخصی نداشته باشیم. اما اگه زمان مشخص […]

تفاوت بین hear و listen

تفاوت بین Hear و Listen در چیست؟ :Hear وقتی چیزی رو می شنویم بهش دقت نمی کنیم که دقیقا چیه. اینجاست که از فعل hear استفاده می کنیم.مثال: .I heard a knock at the door من صدای در زدن شنیدم. .I suddenly heard a loud noise ناگهان یه صدای بلند شنیدم. .Can you speak louder […]

اصطلاحات و مکالمات خیابانی

مکالمات کاربردی (جلسات دوم)

اصطلاحات و مکالمات خیابانی بخش سوم I hope it works. Let’s cross our fingers. امیدوارم کار کنه ، بیا آرزوی موفقیت کنیم. That’s the coolest thing I’ve ever seen. It’s really out of this world. این فوق العاده ترین چیزی که من تا حالا دیدم ، واقعا بینظیره. I don’t know the answer to that […]

مترادف و متضاد

کلمات مترادف و متضاد (d-e)

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه  مرمت کردن  repair  spoil  ضرر زدن، خسارت دیدن  damage  خشک کردن  dry  moisten  مرطوب ساختن damp  سالم  safe risky  خطرناک dangerous ترسو  timid bold  شجاع daring  روشن light […]