positive qualities

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

مسئله یادگیری و آموزش زبان دوم به کودکان از آن دسته مسائلی است که امروزه برای پدران و مادران جذابیت خاصی دارد. شاید شما هم در برخی مهمانی‌ها بچه‌هایی را دیده باشید که به اصرار والدین برای عمو یا خاله غلط یا درست از یک تا ۱۰ را به انگلیسی می‌شمرند یا نام میوه ها […]