دایره لغات

آموزش تصویری اصطلاح پرکاربرد انگلیسی(بخش سوم)

ما قصد داریم در این مطلب چند اصطلاح پرکاربرد در زبان انگلیسی را با استفاده ازتصویر به شما زبان آموزان گرامی آموزش دهیم امیدواریم که این اصطلاح پرکاربرد برای شما عزیزان مفید باشد. اصطلاح پرکاربرد People who live in glass houses shouldn’t throw stones توضيح: وقتي کسي خودش هم مقصر است نبايد ديگران را سرزنش کند. Janet has often […]

دایره لغات

آموزش تصویری اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی(بخش دوم)

ما قصد داریم در این مطلب چندی از اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی را با استفاده ازتصویر به شما زبان آموزان گرامی آموزش دهیم امیدواریم که این اصطلاحات پرکاربرد برای شما عزیزان مفید باشد. اصطلاحات پرکابرد Jump down someone’s throat معني: یقه کسی را گرفتن، با عصبانيت با کسي برخورد کردن You don’t have to jump down my throat! I […]

دایره لغات

آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی(بخش اول)

ما قصد داریم در این مطلب چندی از اصطلاحات پر کاربرد در زبان انگلیسی را با استفاده ازتصویر به شما زبان آموزان گرامی آموزش دهیم امیدواریم که این اصطلاحات برای شما عزیزان مفید باشد. اصطلاحات پرکابرد Horse of a different color معني: يک موضوع ديگر، يک مطلب کاملاً متفاوت، وصله ناهمرنگ Eric likes to play […]