کلاس استاد بهرامی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد بهرامیsummit 2Ba7:30-9زوج6698
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمد حسین تجددی48459493.5
محمد بهرامی50209582.5
سینا کبریایی زاده42509493
سهیل دامغانیان50509597.5
پوریا وفایی4688971.5
جواد دمیرچلی5050100100
میثم سیفی46109877
محمد رضا نوروزیان45359688
میلاد یاوری45138471
علیرضا بهرامی45209077.5
بهراد تنها50359087.5
دانیال بیگی48459895.5

سوال ها