کارنامه کلاس(6686) استاد یادگاری

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
آقای یادگاریE47:30-9زوج6686
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
امیر حسین بابایی38367876*
فرید نادری42388281*
متین سعادتی42388482
سعید رسولی*
محمد جواد خواجوی36387876*
محمد طه والی42408483*
محمد رضا نصیری34367673*
علیرضا بحری38377977*
محمد رضا نیکجو42388482*
محمد مهدی فلاحی46428687*

سوال ها