کارنامه کلاس درس استاد پولادوند

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد پولادوندE65:45-7:15زوج6688
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
مهدی حسن خلقی20108055
یزدان نائینی5050100100
محمد مهدی قریشی45459492
عرفان سلیمانی45458889
پویا عطایی20107050
سعید زارعی50509698
متین شیری25156050
امیر حسین لک30308070
مهدی نورالله زاده20308668
مجتبی عبادی50509899
حمیدرضا محمدی40409487
وحید علیزاده5050100100
مهران صادقیانی نژاد30209070
ابوالفضل ولی پور30206055
محمد حسین رجبی
امیر رضا عطایی20105040
مهدی فیروزی50509899
سامان سعادتی45459090

سوال ها