کارنامه کلاس استاد یوسفی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
یوسفیHead Way Adv 57:30-9زوج5934
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
عاطفه دهقان1009095
زهرا ولدخانی1009095
زینب مرادی1009095
علی شادمان100
علیرضا بیات1009095
فاطمه دهناد1009597.5
آرزو دانگاه1009597.5
ربابه علی محمدی1009095
نسیم محمد حسین زاده1009095
مریم مهدوی1009095

سوال ها