کارنامه کلاس استاد یوسفی(ترم تابستان 2،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
یوسفیtop notch2Bb4-5:30زوج6118
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
امیرحسین بابایی50509597.5
فرید نادری5050
متین سعادتی50509095
داور طوری50509095
علیرضا پیران 50509597.5
محمدرضا نیازی50509095
حسن اسدی مقدم50509095
سامان ایمانی5050100100
محمدجواد خواجوی50509095

 

سوال ها