کارنامه کلاس استاد یوسفی(ترم تابستان 1،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
یوسفی Summit 2Bb Conversation5:45-7:15فرد6059
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
آرزو حاصلی50509597.5
مائده حیدری50509497
زهرا رفیعی50509597.5
محیا مردانه50509095
محدثه قاسمی50509095
شکیلا هاشمی50509396.5
رعنا هادی50509698
الهام رستمی50509095
سولماز کوینی50509095
هانیه بازلی50509497

سوال ها