کارنامه کلاس استاد یوسفی(ترم تابستان 1،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
یوسفی E34-5:30زوج6044
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
کیمیا لطفی5050100100
نیلوفر اصغر زاده50459193
فائزه هادی پور5050100100
فاطمه معصومی5050100100
ندا مینویی50489194.5
ریحانه لشگری50509597.5
فاطمه آخانی50509899
درسا سلیمانی5050100100
فاطمه لطیفیان50509999.5
زهرا طالب لو50509497
آیلار یعقوبی5050--
نیایش بخشنده50509396.5
نرگس علیزاده50459595

سوال ها