کارنامه کلاس استاد یوسفی(ترم تابستان 1،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
یوسفی Head Way Advanced 6 7:30-9زوج6093
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
عاطفه دهقان50509095
زهرا ولدخانی50508894
زینب مرادی50408587.5
علی شادمان 5040--
علیرضا بیات50509095
فاطمه دهناد50509095
آرزو دانگاه50509095
ربابه علی محمدی50509095
نسیم محمدحسین نژاد50509095
مریم مهدوی50509095
محمدرضا مرادی50---
احمد نیک جو50---
مریم مددی50459090
نسرین شادمان50408587.5
فائزه عابدی50---
خدیجه اسدالهی50509095

سوال ها