کارنامه کلاس استاد چراغیان(ترم تابستان 1،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
چراغیانSummit 1Bb Conversation7:30-9زوج6086
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
محمدحسین جعفری40507482
میثم خور5050100100
مبین یعقوبی30A
میلاد یاوری40508587.5
محمدجواد نعمتی40A
علیرضا بهرامی40507783.5
بهراد تنها45508590
دانیال بیگی40506979.5
محمدرضا نوروزی44508280
محمد بهرامی40507080

سوال ها