کارنامه کلاس استاد پولادوند(ترم تابستان2،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
پولادوندPI44-5:30زوج6153
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
حدثیه طاهری فر50509095
زینب رجبی
الهام جهت آبادی50509497
راحله صمدی47509395
زهرا خیری4545
زهرا حاج نصیری45499293
فاطمه کاظمی50509698
یگانه نظری45499494
فاطمه قربانی48508893
فریما پیاله خانی45498891
زینب محرخانی30308271

سوال ها