کارنامه کلاس استاد نوروزی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد نوروزیE25:45-7:15زوج6684
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمد رضا صادقچه7525100100
امیر حسین طیبی75259899
محمد ولی خلیلی خرم75259095
مهدی شاه بیگ75259196
میثاق محمودی65206168
پارسا حاج بابا علی70208085
محمد حسین شیری مهر70258892
علیرضا عبدالمالکی70157178
علی وکیلی آریا70208085
نیما طالبیان75258894
مهدی ترخانی75209897
محمد مهدی مقتدر70258691

سوال ها