کارنامه کلاس استاد مهر علی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
مهرعلیTop notch 1Ac5:45-7:15زوج5879
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
ملیکا کردی959092.5
زهرا بال افکنده959092.5
مونا شیخ ستاری939091.5
محدثه علیخانی939192
محدثه رنجبر959394
فرزانه حاج نصیری989797.5
مهدیس عاشق حسینی919191
فاطمه نمبرایی958992
فاطمه پاداشی959092.5
مریم میرزایی928789
مرجان سعیدی959092.5
لیلا خاکپور100100100
الناز شفیع امراله928890
ریحانه میرزایی100100100
شقایق رمضان پور908085
ستاره مهرایی83A-

سوال ها