کارنامه کلاس استاد مهرعلی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد مهر علیE25:45-7:15فرد6652
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
سالار نایبی45438988.5
عماد صفری50509095
محسن قنبری48479092.5
امید ادور43449088.5
مهدی لطفی نصب48458991
امید فداکار42407779.5
نوید سلیمانی50468992.5
سینا شقاقی فرد49428990
ابوالفضل قهر دار43428786
عرشیا بگلری48458589
امیر حسین مهرابی50488993.5
محمدرضا عبدی47408083.5
صادق محبی43408584

سوال ها