کارنامه کلاس استاد مهرعلی(ترم تابستان 1،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
مهرعلیE25:45-7:15زوج6072
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
مهدی حسن خلقی42439288.5
مهدی نجفی44449089
محمدمهدی قریشی44459692.5
عرفان سلیمانی45459090
پویا عطایی42439087.5
سعید زارعی47479494
مهرشاد گرانی45469291.5
امیرحسین لک42438987
مهدی نورالله زاده42439389
مجتبی عبادی45469593
حمیدرضا محمدی39408883.5
وحید علیزاده50509798.5
مهرداد جباری40429086
ابوالفضل علیپور45459090
محمدحسین رجبی47479695
مهران صادقیانی نژاد42439590

سوال ها