کارنامه کلاس استاد قهرمانی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد قهرمانیE17:30-9زوج6683
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
امیر حسین باقری5092
مرتضی لطفی47459292
علی لطفی نصب45418485
علی مالکی45448788
محمد رضا کبیری5050100100
محمد حسین امینی5050100100
میلاد دولت خواه5050100100
مهرداد عباسی5050100100
علیرضا مصلحت بین5050100100
حامد نصیری5050100100
محمد مهدی عظیمی نژاد44428686
امیر حسین میرزایی47468991
محمد حسین کاووسی46438988
طه عسگری5050100100
امیر حسین لطفی نصب42408784.5
محمد رضا داور40439187

سوال ها