کارنامه کلاس استاد سعیدی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
سعیدیSummit 1Bb conversation7:30-9زوج5926
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمدحسین جعفری828382.5
علی اکبر یعقوبی657469.5
میثم خور848283
حسین یعقوبی807979.5
میلاد یاوری707271
محمدجواد نعمتی858283.5
علیرضا بهرامی608170.5
امیرمصطفی خلیلی756268.5

سوال ها