کارنامه کلاس استاد سعیدی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
سعیدیF.C.E 25:45-7:15زوج5901
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
ستایش سلیمانی756871.5
مریم عدل خواه536760
فاطمه کبیری787275
رویا محمدی608070
نرگس میکائیلی857580
آیدا تقی خانی837981
مبینا عرب 797778
مبینا حاجی زاده809889
بیتا فیروزی887481
محدثه کیا887983.5
مهسا بزار907884
نگار بیگ محمدی8510092.5
سعیده رضایی604150.5

سوال ها