کارنامه کلاس استاد رضایی آرا

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
رضایی آراTop notch 2Bb5:45-7:15فرد5886
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
زهرا مجاریان1009497
غزل اسدی همراز959092.5
مبینا هاشمی958992
حنانه فیروزی فر969595.5
فاطمه عارف نیا1009698
حجت مهدی1008994.5
فرناز ارجمندی978591
آتیه خدابنده لو1009899
تینا مولا خواه 1009999.5
احسان جمالی969294

سوال ها