کارنامه کلاس استاد رضایی آرا

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
رضایی آراTop notch 3Bb7:30-9زوج5920
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمد حسینعلی908587.5
علی محمدی9590.593
پوریا مولا خواه908688
مهدی نبی نژاد888084
ابوالفضل صفاری898687.5
علیرضا مولایی949192.5
عرفان نجف دوست807075
فرید گهرلی867580.5
کامیار مظاهری989496
علیرضا محمدی909090
امیرحسین گریزپای908889
امیر سلیمانی907984.5
آراد سلجوقی959193
محمد جواد عرب949293

سوال ها