کارنامه کلاس استاد رضایی آرا(ترم تابستان 2،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
رضایی آراtop notch1A-b7:30-9فرد6108
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
عرفان تهرانی40359183
سید سهیل شیرین40308577.5
سامان نورعلی43339284
علیرضا صادقی40
امیرمحمد حاج رفیعی45479593.5
علی زندیان38353473.5
محمد موسی پور46479091.5
حسن نصیری48489796.5
امیررضا نوری
نرگس طهماسبی43469494
امیرحسین سلیمی
محمدحسین فدایی44469090
حسن سلافی46408987.5
محمودی42308980.5

سوال ها