کارنامه کلاس استاد درزی(ترم تابستان 1،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
درزیPI 17:30-9زوج6078
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
عرفان برزگر40509090
علی نورایی40509090
امیر منظور50509597.5
محمدهادی کهلویی45509092.5
سینا اسلامی45509595
علی ساریخانی40509090
مجتبی نورمحمدی45509092.5
رامین خلیلی45509092.5
علی محمدی40508587.5
وحید دریایی45509595
حسین شیری45509595
پویا معصومی40508587.5
محمدرضا کبیری40508587.5

سوال ها