کارنامه کلاس استاد درزی(ترم تابستان 1،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
درزیE 25:45-7:15زوج6042
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
آتوسا فیروزی5050100100
آیناز صدقی5050100100
مهدی فیروزی50509095
خاطره محمدی50509597.5
پانیذ زمانی50509095
سامان سعادتی50509095
ریحانه خدایی50509597.5
رقیه غنی50509597.5
سورا صالحی50509597.5
شهرزاد دین محمد5050100100
سارا آمره50509597.5
محنا احمدپور50509597.5
متین شیری50509095
مریم شاد منفعت50509095
فاطمه صمدی50509095

سوال ها