کارنامه کلاس استاد درخشانی(ترم تابستان 1،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
درخشانی F.C.E 3 5:45-7:15زوج6061
Student's nameClass Performance
(out of 100)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
ستایش سلیمانی958791
مریم عدل خواه958891.5
فاطمه کبیری968791.5
رویا محمدی969193.5
نرگس میکائیلی969193.5
آیدا تقی خانی1009195.5
مبینا عرب1009296
مبینا حاجی زاده918688.5
بیتا فیروزی959092.5
محدثه کیا1009195.5
مهسا ندار978993
مهدیه تقی بیگی979194
سعیده رضایی969093
نیلوفر نصیری95--

سوال ها