کارنامه کلاس استاد خواجه پور

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد خواجه پورE57:30-9زوج6687
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
امیر رضا نوری43398684
میلاد قهرمانی39
محمد صابری37418079
امیر علی محمدی45
احسان دشتی43357576.5
پارسا وطن دوست40257369
ابراهیم سالک43297272
سینا سلیمی45217872
امیر مقدم40308175.5
متین قاجار42306870
روزبه پورجعفریان46509394.5
محمد حسین فضلی46476679.5
نوید عظیمی محمود44446777.5
امیر حسین محمد زاده43419087
محمد مهدی جهانبخش38.529.57169.5
امیر حسین نعمی پژوه43256767.5

سوال ها