کارنامه کلاس استاد بهرامی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
بهرامیSummit 1Bb7:30-9زوج5924
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمد حسین تجددی808884
زینب علی عسگری50-
سینا کبریایی706768.5
سهیل دامغانیان808887
پوریا وفایی607869
جواد دمیرچلی707773.5
میثم سیف758881.5
حدیثه جعفری506859
فاطمه لامعی707271

سوال ها