کارنامه کلاس استاد بهرامی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
بهرامیTop notch 3Bb5:45-7:15زوج5890
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
زهرا سعیدی فر355238.5
زهرا قاسمی677268.5
نازنین حسین نژاد666867
صبا خانی655861.5
فائزه نجفی605256
مبینا مختارزاده806974.5
آناهیتا قراخانلو906778.5
عسل اینانلو707472
مرضیه سلطانی857379
مریم مرادخانی806974.5
فاطمه گنجی807276
ویدا مرادی806170.5
سارا تیغ نورد666465
فاطمه عیوض خانی606763.5
فریما پیاله خانی506055

سوال ها