کارنامه کلاس استاد ابراهیمی(ترم تابستان 2،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
ابراهیمیE44-5:30زوج6147
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
کیمیا لطفی50448590
نیلوفر اصغرزاده38423759
فائزه هادی پور47+1448287
فاطمه معصومی41388381
ندا50444670
ریحانه لشگری50368385
درسا سلیمانی50449092
فاطمه لطفیان50483667
آیلار یعقوبی42165054
نیایش بخشنده42266064
نرگس علیزاده43487784

سوال ها