کارنامه کلاس استاد ابراهیمی(ترم تابستان 1،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
ابراهیمیSummit 2Ab 5:45-7:15زوج6057
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
زهرا نظری50477284.5
هانیه مولوی47AA
زهرا فلاحی47416576.5
خاطره ولی زاده45306168
یاسمن ناصری48508491
کیمیا قلی زاده43416675

سوال ها