کارنامه کلاسی استاد خواجه پور

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استادخواجه پورE57:30-9زوج6687
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
امیر رضا نوری43398684
میلاد قهرمانی39
محمد صابری37418079
امیر علی محمدی45
احسان دشتی43357576.5
پارسا وطن دوست40257369
ابراهیم سالک43297272
سینا سلیمی45217872
امیر مقدم40308175.5
متین قاجار42306870
روزبه پور جعفریان46509394.5
محمد حسین فضلی46476679.5
نوید عظیمی مهرو44446777.5
امیر حسین محمد زاده43419087
محمد علی جهان بخش38.529.57169.5
امیر حسین نعیمی پژوه43256767.5

 

سوال ها