RozhinIlya

every و all و each کاربرد Every و All و Each و تفاوت آن‌ها با یکدیگر

پیشتر با هم درباره تفاوت every و all و نقش هر کدام در جمله صحبت کردیم. در این گفتار می‌خواهیم تفاوت سه واژه every و all و each را بررسی کنیم. به بیان بسیار ساده: واژه all به معنای تمامی اعضای یک گروه از افراد و یا اشیاء است. می‌توان این واژه را معادل واژه […]

غیر ممکن در زبان ‌آموزی وجود دارد؟ چرا و چگونه؟

چه چیزهایی به عنوان غیر ممکن در زبان آموزی شناخته می‌شوند؟ این سؤالی است که بسیاری از زبان‌آموزان جهت کسب مشاوره از مدرسین زبان می‌پرسند. این پرسش‌ها گاهی بطور مستقیم و با ادعای اینکه انجام کاری برای این زبان‌آموز غیر ممکن است پرسیده می‌شوند. ولی اکثر اوقات باور اینکه انجام کاری در زبان‌آموزی غیر ممکن […]

تفاوت Your با You’re در چیست؟ تست ساده‌ای از مهارت

تعیین سطح مهارت زبان‌آموزان، مخصوصا در سطوح مقدماتی تا بالای متوسط نیازمند عملیات پیچیده‌ای نیست. در حقیقت چند سؤال ساده در جریان یک تست ابتدایی می‌تواند مشخص کند که سطح مهارت یک زبان‌آموز در چه حد است. یکی از این سؤالات، توانایی تشخیص تفاوت your با you’re است. تفاوت your با you’re با اینکه در […]

افعال دو قسمتی با Crack ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با crack را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

افعال دو قسمتی با Boil ، معنا و نحوه استفاده از آن‌ها

یکی از موضوعات مهم زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان، مخصوصا زبان‌آموزان مبتدی چالش برانگیز است، کسب شناختی صحیح درباره افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتار با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با boil را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو قسمتی با […]