RozhinIlya
حافظه عملی

آشنایی با مهمترین عناصر ساختار جمله در انگلیسی

ساختار جمله در انگلیسی و عناصر سازنده آن هر کلمه در یک عبارت انگلیسی وظیفه‌ای خاص را بر عهده دارد. ما در تمامی زبان‌ها این وظیفه خاص را «نقشِ» این کلمه می‌نامیم. طبق قواعد گرامری، گاهی نقش‌ها و ساختارهای یک جمله ممکن است پیچیده باشند و اگر بخواهیم خیلی فنی و حساس شویم باید زمان زیادی را […]

اسامی مونث و خنثی ؛ آموزش زبان انگلیسی Select Readings

اسم‌ها در زبان انگلیسی و تفاوت جنسیت‌ یکی از نقش‌های کلمه در جمله اسم یا noun است. یک noun معمولا در پاسخ به سؤالاتِ who is it و یا what is it و سؤالاتی مشابه بیان می‌شود که در پاسخ آن‌ها باید درباره یک موضوع توضیح داد. اسم‌ها می‌توانند مذکر و مونث و یا خنثی باشند. بیشتر […]

فعل‌های دو قسمتی در زبان انگلیسی یا Phrasal Verbs

در زبان انگلیسی، فعل‌های دو قسمتی فراوانی وجود دارند. به این فعل‌ها، افعالِ چند قسمتی یا multi-word verb نیز گفته می‌شود؛ چرا که در مواردی بیش از دو قسمت دارند. با توجه به تعدادشان، آموختن تمامی این فعل‌ها کار ساده‌ای نیست. در بعضی موارد می‌توان به سادگی و با اطمینان نسبی معنای یک فعل دو […]

افعال مدال May و Might و کاربردهای مختلف آن‌ها

از گفتار‌های پیشین با فعل‌ها مدال در زبان انگلیسی آشنا هستید. دو فعل may و might نیز فعل مدال هستند و با اینکه از نظر معنایی به یکدیگر نزدیکند تفاوت‌های قابل توجهی از نظر کاربردی دارند. معمولا این امکان که بتوانیم may و might را به جای یکدیگر به کار ببریم بدون اینکه تفاوت معنایی […]

افعال حالتی یا Stative Verbs در انگلیسی

یکی از سرفصل‌هایی که به بهانه‌های مختلف در گرامر زبان انگلیسی با آن مواجه می‌شویم موضوع افعال حالتی یا stative verbs است. این گونه فعل‌ها مخصوصا در موضوع زمان‌های استمراری مورد اشاره قرار می‌گیرند. تعریف افعال حالتی یا Stative برخی از فعل‌ها معمولا توانایی اینکه در معنای استمراری به کار روند را ندارند؛ حتی وقتی […]