RozhinIlya

فعل Pay و معانی مختلف آن در زبان انگلیسی

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کاربرد فعل pay می‌پردازیم. فعل pay از افعال پر کاربرد زبان انگلیسی و دارای معانی متعددی است. معانی مورد نظر ما در این قسمت «خرج کردن» یا «پرداخت کردن» یا «در مقابل چیزی پول پرداخت کردن» است. فعل pay یکی از افعال اولیه زبان […]

افعال دو قسمتی با Buckle ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با buckle را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

افعال دو قسمتی با Bash ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با bash را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

تفاوت beside و besides در معنا و کاربرد

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی اشتباهی رایج در کاربرد و تفاوت beside و besides که از نظر تلفظی و املایی شبیه به هم هستند می‌پردازیم؛ بطور دقیق‌تر درباره نقش و معنای این دو واژه صحبت خواهیم آموخت و کاربرد آن‌‌ها را مشاهده خواهیم کرد. کاربرد Beside و Besides […]

افعال دو قسمتی با Live ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با live را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]