RozhinIlya
تفاوت tell و say

تفاوت tell و say

تفاوت tell و say تفاوت tell و say در زبان انگلیسی به نوع کاربرد آن ها بستگی دارد. در این مقاله به بررسی تفاوت say و tell در زبان انگلیسی پرداخته شده و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این کلمات مورد ارزیابی قرار می گیرد، این مقاله را تا انتها بخوانید. Say […]

نکات گرامری استفاده از She

نکات گرامری استفاده از She

نکات گرامری استفاده از She کاربردهای مختلف she در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از she را در این مقاله بخوانید. She She ضمیر سوم مفرد است و به عنوان فاعل جمله به کار می رود. وقتی بخواهیم به زن ، دختر یا حیوان ماده ای اشاره کنیم که هویت […]

اهمیت یادگیری گرامر زبان انگلیسی

اهمیت یادگیری گرامر زبان انگلیسی

اهمیت یادگیری گرامر شاید تا بحال برای شما این سوال پیش آمده باشد که گرامر زبان انگلیسی چیست؟ یا اینکه یادگیری گرامر چه اهمیتی دارد؟ با اینکه گرامر به چه دردی می خورد؟ برای یافتن پاسخ این سوالات این مطلب را با دقت بخوانید!!! گرامر یا Grammar به معنی ساختار و سیستم یک زبان است […]

جایگاه always در جملات

جایگاه always در جملات

جایگاه always در جملات از مهمترین نکات گرامری زبان انگلیسی که باید به آن توجه ویژه ای کردو محل قرار گرفتن کلمات در جمله است. در زبان انگلیسی با توجه به نوع کلمه محل قرار گرفتن آن در جمله نیز متفاوت است. در این مطلب به جایگاه قید پرکاربرد always در جملات زبان انگلیسی می […]

مترادف های فعل answer

مترادف های فعل answer

مترادف های فعل answer در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی کلمات هم معنی وجود دارند که گاهی می توانند به جای یکدیگر به کار بروند. اما این کلمات در بعضی موارد خاص نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند از این رو آشنایی کامل با این گونه کلمات موجود در زبان انگلیسی امری ضروری است. در این […]