RozhinIlya

افعال دو قسمتی با Buzz ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با buzz را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

کاربرد فعل Comprise یک فعل رسمی و آکادمیک

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی کاربرد فعل comprise می‌پردازیم که در میان فعل‌های مشابه و هم‌معنای خود از رسمیت بیشتری برخوردار است و در متون آکادمیک بیشتر دیده می‌شود. فعل comprise را می‌توان معادل فارسی عباراتی همچون «شامل بخش‌هایی شدن» و «مشمولِ اعضایی شدن» و «چیزهایی را در بر داشتن» دانست. […]

معنی Obey و اشتباه رایج در کاربرد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی معنی obey و کاربرد آن می‌پردازیم.  معنای کلی این فعل «تبعیت کردن از کسی» یا «حرف کسی را گوش دادن» یا «تسلیم سخن کسی شدن» است. سایر معانی این فعل پیرامون همین معنی اصلی می‌گردند. فعل obey از افعال ابتدایی زبان انگلیسی بوده و می‌توان آن […]

کاربرد فعل Knock و نکاتی قابل توجه در مورد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کاربرد فعل knock می‌پردازیم. فعل knock از افعالی است که در زندگی روزمره زیاد به کار می‌رود و پرکاربردترین معنای آن «با دست گره شده به سطح چیزی کوبیدن» است. همچنین فعل knock یکی از افعال رایج و ابتدایی زبان انگلیسی است و در […]

فعل Pay و معانی مختلف آن در زبان انگلیسی

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کاربرد فعل pay می‌پردازیم. فعل pay از افعال پر کاربرد زبان انگلیسی و دارای معانی متعددی است. معانی مورد نظر ما در این قسمت «خرج کردن» یا «پرداخت کردن» یا «در مقابل چیزی پول پرداخت کردن» است. فعل pay یکی از افعال اولیه زبان […]