RozhinIlya

افعال دو قسمتی با Mess ، معنا و نحوه استفاده از آن‌ها

یکی از موضوعات مهم زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان، مخصوصا زبان‌آموزان مبتدی چالش برانگیز است، کسب شناختی صحیح درباره افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتار با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با mess را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو قسمتی با […]

افعال دو قسمتی با Bog ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با bog را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

افعال دو قسمتی با Jump ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با jump را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

کاربرد فعل Accuse of و اشتباه رایج در مورد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح می‌خواهیم به بررسی اشتباهی رایج در مورد کاربرد فعل accuse of بپردازیم. فعل accuse of یک فعل دو قسمتی است و در کاربرد این نوع افعال باید نسبت به هم‌خوانی فعل با حرف اضافه پیروی آن حساسیت زیادی به خرج داد.   کاربرد فعل Accuse of و معنای […]

کاربرد فعل Dream of و معانی مختلف آن در زبان انگلیسی

فعل dream در زبان انگلیسی به معنای خواب دیدن، رویا دیدن و آرزو داشتن است. همانطور که از بیان این معانی مشخص است، فعل dream هم می‌تواند بصورت حقیقی مورد استفاده قرار گیرد و هم بصورت مجازی. منظور از کاربرد حقیقی این است که فردی به خواب برود و در حال استراحت رؤیایی ببینید. منظور از کاربرد مجازی این است […]