RozhinIlya

کاربرد فعل Dream of و معانی مختلف آن در زبان انگلیسی

فعل dream در زبان انگلیسی به معنای خواب دیدن، رویا دیدن و آرزو داشتن است. همانطور که از بیان این معانی مشخص است، فعل dream هم می‌تواند بصورت حقیقی مورد استفاده قرار گیرد و هم بصورت مجازی. منظور از کاربرد حقیقی این است که فردی به خواب برود و در حال استراحت رؤیایی ببینید. منظور از کاربرد مجازی این است […]

گرامر Wish و نکات مربوط به آن در زبان انگلیسی

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کاربرد و گرامر wish می‌پردازیم. فعل wish از افعال پر کاربرد زبان انگلیسی است. از معانی این فعل می‌توان به «آرزو کردن» یا «امید به چیزی داشتن» یا «به چیزی مایل بودن» است. فعل wish یکی از افعال پایه‌ای زبان انگلیسی است و در […]

افعال دو قسمتی با Try ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با try را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

افعال دو قسمتی با Let ، کاربرد و معنای آن‌ها

کی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با let را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

افعال دو قسمتی با Pick ، معانی و کاربرد آن‌ها

یکی از سرفصل‌های مهم زبان انگلیسی در بخش واژگان که برای بسیاری از زبان‌آموزان حساس و دشوار است، آشنایی صحیح با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین سبب در این گفتار با همدیگر برخی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با pick را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو قسمتی با […]