RozhinIlya
ذهن‌آگاهی

آشنایی با مهمترین عناصر ساختار جمله در انگلیسی

ساختار جمله در انگلیسی و عناصر سازنده آن هر کلمه در یک عبارت انگلیسی وظیفه‌ای خاص را بر عهده دارد. ما در تمامی زبان‌ها این وظیفه خاص را «نقشِ» این کلمه می‌نامیم. طبق قواعد گرامری، گاهی نقش‌ها و ساختارهای یک جمله ممکن است پیچیده باشند و اگر بخواهیم خیلی فنی و حساس شویم باید زمان زیادی را […]

اسامی مونث و خنثی ؛ آموزش زبان انگلیسی Select Readings

اسم‌ها در زبان انگلیسی و تفاوت جنسیت‌ یکی از نقش‌های کلمه در جمله اسم یا noun است. یک noun معمولا در پاسخ به سؤالاتِ who is it و یا what is it و سؤالاتی مشابه بیان می‌شود که در پاسخ آن‌ها باید درباره یک موضوع توضیح داد. اسم‌ها می‌توانند مذکر و مونث و یا خنثی باشند. بیشتر […]

فعل‌های دو قسمتی در زبان انگلیسی یا Phrasal Verbs

در زبان انگلیسی، فعل‌های دو قسمتی فراوانی وجود دارند. به این فعل‌ها، افعالِ چند قسمتی یا multi-word verb نیز گفته می‌شود؛ چرا که در مواردی بیش از دو قسمت دارند. با توجه به تعدادشان، آموختن تمامی این فعل‌ها کار ساده‌ای نیست. در بعضی موارد می‌توان به سادگی و با اطمینان نسبی معنای یک فعل دو […]

تفاوت as و like در گرامر زبان انگلیسی

یکی از نکات گرامری مهم و رایج، مربوط به تفاوت as و like در دستور زبان انگلیسی است. پیش‌تر در مورد حروف اضافهو حروف تعریف نیز با هم صحبت کردیم و با تفاوت کاربردهای مختلف آن‌ حروف آشنا شدیم. زیاد اتفاق می‌افتد که زبان آموزان دو کلمه as و like را در مقام کاربرد اشتباه بگیرند. علت این […]

افعال دو قسمتی با Drop ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با drop را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]