RozhinIlya

افعال دو قسمتی با Drop ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با drop را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

افعال دو قسمتی با Mess ، معنا و نحوه استفاده از آن‌ها

یکی از موضوعات مهم زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان، مخصوصا زبان‌آموزان مبتدی چالش برانگیز است، کسب شناختی صحیح درباره افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتار با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با mess را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو قسمتی با […]

افعال دو قسمتی با Bog ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با bog را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

افعال دو قسمتی با Jump ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با jump را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

کاربرد فعل Accuse of و اشتباه رایج در مورد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح می‌خواهیم به بررسی اشتباهی رایج در مورد کاربرد فعل accuse of بپردازیم. فعل accuse of یک فعل دو قسمتی است و در کاربرد این نوع افعال باید نسبت به هم‌خوانی فعل با حرف اضافه پیروی آن حساسیت زیادی به خرج داد.   کاربرد فعل Accuse of و معنای […]