RozhinIlya

شرط اثر آنتوان چخوف (داستان کوتاه)

( نسخه اصلی در بخش انگلیسی سایت) شبِ پاییزی تاریکی بود. بانکدار پیر در اتاق مطالعه اش  بالا و پایین می رفت و  پانزده سال پیش را به یاد می آورد که شبی پاییزی در خانه اش میهمانی داده بود. افراد متفکر زیادی حضور داشتند، و بحث های جالبی هم پیش کشیده شد. لا به […]

داستان کوتاه انگلیسی2 (سطح مبتدی)

در این نوشته، بخش دیگری از کتابهای داستان انگلیسی سطح 1 را ادامه می دهیم. این داستان از کتاب Introductory Steps to Understanding منتشر شده توسط Oxford است. داستان کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و نیز فایلهای صوتی آنها قرار داده شده اند. سطح این داستان مانند داستان قبلی سطح 1 یعنی مبتدی است. موضوع […]

داستان کوتاه انگلیسی (سطح مبتدی)

داستان دزد موضوع این داستان درباره مردی است که برای دزدی به بانک می رود. این داستان انگلیسی با ترجمه فارسی است برای همین ما نیز ترجمه فارسی این داستان را بعد از متن اصلی داستان قرار دادیم. سطح این داستان کوتاه انگلیسی آسان است و همه افراد مبتدی می توانند آن را به راحتی بخوانند. دقت کنید […]