یادگیری

Verbals در انگلیسی چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از نقش‌های پرکاربرد که در عین حال کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نفش verbals در انگلیسی است. با واژه verb به معنای فعل آشنا هستیم. کلمه verbal که ساخته شده از verb همراه پسوند صفت‌سازِ al- است از نظر لغوی به معنای «وابسته به فعل» یا «از جنس فعل» است.

اما در اصطلاح گرامری وقتی می‌گوییم verbals در انگلیسی منظور خاصی داریم و آن کلماتی هستند که شبیه فعل هستند ولی خود فعل نیستند. شاید بتوان به عنوان یک معادل مناسب در فارسی، این نقش را «فعل‌ واره» یا «شبهِ فعل» نامید.

ما ۳ نوع verbals در انگلیسی داریم: از نوع ing- دار یا همان gerunds و وجه‌های وصفی یا همان participles و همینطور حالت مصدر خالص یا infinitives.

انواع Verbals در انگلیسی در نگاهی دقیق‌تر

همانطور که اشاره شد ما سه نوع verbals در انگلیسی می‌یابیم.

نوع اول: Gerund Verbals

نوع اول یا همان gerund، همان فعلی است که به پسوند ing- ختم شده است. توجه داشته باشید که نقشِ این کلمه از نظر اداتِ سخن، اسم یا noun است و دیگر فعل محسوب نمی‌شود. مانندِ:

Reading is enjoyable.

«مطالعه کردن لذت بخش است.:

در این عبارت، reading نقش اسمی دارد و در معنای مصدری است.

نوع دوم: Participle Verbals

نوع دوم یعنی وجه وصفی یا participle به عنوان صفت مورد استفاده قرار می‌گیرد و انتهای آن به یک شکل یکسان ختم نمی‌شود. توجه داشته باشید، درست است که وجه وصفیِ زمان حال یا present participle همیشه به ing- ختم می‌شود و از نظر ظاهری شبیه نوع اول است ولی اینجا نقش صفتی دارد و نه نقش اسمی. همچنین وجه وصفی گذشته یا past participle (یا همان شکل سوم فعل) ممکن است به ed- یا n ختم شود یا ممکن است بی‌قاعده باشد. این مثال‌ها را ببینید:

There is an acting school near our house.

«نزدیکی خانه ما یک آموزشگاه بازیگری است.»

واژه acting اینجا verbal بوده و نقش صفت را برای کلمه school ایفا می‌کند.

The retired man was really old.

«مرد بازنشته بسیار کهنسال بود.»

واژه retired نیز اینجا verbal و دارای نقش صفت برای man است.

نوع سوم: Infinitive Verbals

نوع سوم یا infinitive محصول اضافه شدن حرف اضافه to به شکل پایه یک فعل است مانندِ to go یا to see و … . این نقش ممکن است اسم، صفت و یا قید باشد.

To be a man is to stand against injustice.

«مرد بودن یعنی در مقابل بی‌عدالتی ایستادن.:

هم to be و هم to stand اینجا infinitive verbals هستند.

 

تمرین بیشتر روی Verbals در انگلیسی

به جمله‌های زیر نگاه کنید. آیا می‌توانید نوع هر کدام از verbal ها را تشخیص دهید؟

Pictures hung on the wall were beautiful.

«عکس‌هایِ آویخته به دیوار زیبا بودند.»

My favorite hobby is eating pizza with friends.

«مورد علاقه‌ترین تفریح من، خورد پیتزا با دوستان است.»

Don’t you have anything else to do?

«کار دیگری برای انجام نداری؟»

پاسخ‌ها

جمله اول: عبارت verbal واژه hung و از نوع دوم است.

جمله دوم: عبارت verbal واژه eating و از نوع اول است.

جمله سوم: عبارت verbal عبارت to do و از نوع سوم است.

دیدگاه ها