شروع ثبت نام ترم تابستان

تابستان خود را با ما همراه شوید تا حس  زیبای یادگیری یک زبان جدید را درک نمایید.

فراگیری زبان در محیطی عالی و همراه با اساتید مجرب.

تاریخ شروع کلاس های خردسال و بزرگسال (12 تیر ماه نود و پنج)

جهت ثبت نام به قسمت پیش ثبت نام رفته و یا به صورت حضوری به مؤسسه مراجعه کنید. 😀  😀

دیدگاه ها