اصطلاحات انگلیسی عامیانه

Slang VS Idiom

تا حالا دقت کرده اید که فرق بین slang و Idiom در انگلیسی چیه؟
دوستان عزیز، توجه کنید که هر عبارت و جمله انگلیسی که می بینید که اصطلاح و ضرب المثل و سلنگ نیست!!!! حالا در اینجا با ذکر مثال هایی فرق اونا رو به عرض می کنم:

Slang:

سـْـــلنگ و نه تلفظ اشتباه: اِسلنگ به  عبارتهای خودمانی/ خیابانی/ چاله میدونی/ جوانانه رایج در یک زبان به صورت ملی و یا محلی که ممکنه ترجمه و توضیحش در زبان مقصد بی مفهوم و بی معنی و پوچ به نظر برسه؛ اما در زبان مبدا معنی و مفهوم داره. مثال:

airhead

معادل فارسی: کله شق یا سر به هوا

یا

 awesome

معادل فارسی: خَفَن

…………………………………………………………………………

Idiom :
اصطلاح رایج در یک جامعه؛ ملی و یا محلیکه بر اساس یک اتفاق و رخداد تاریخی و یا هر دلیل دیگری وارد گفتار و یا نوشتار می شوند و معمولا با ترجمه تک تک لغات به کار رفته در عبارت نمیشه معنی دقیق و مربوطی به ماجرا استخراج کرد. مثال:

When pigs fly ➡ 

وقتی که خوکها پرواز کنند= هیچوقت

معادل فارسی: وقت گل نی =  هیچوقت

یا

Costs an arm and a leg ➡ 

به اندازه پول خون باباشون= بسیار گران

معادل فارسی: یک دست و یک پا هزینه در بر داشتن=بسیار گران


مطلب پیشنهادی : اشتباه رایج در استفاده ازمصدر (با to) و فعل ing دار (Gerund) در زبان انگلیسی

دیدگاه ها