آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

50 نمونه مكالمات روزمره امريكايي (بخش دوم)

در اینجا قصد داریم پارت دوم مطلب ” 50 نمونه مكالمات روزمره امريكايي” را به عنوان موضوع جدید که کاربردی تر هم است بیاوریم امیدواریم مفید واقع گردد.


It doesn’t suit you very much

زیاد بهت نمی‌آید.


 what amass

اه چه گندی!


Luck wasnt on their side

بخت باهاشون یار نبود.


 No buts and ifs

دیگه اما و اگر نداره.


Do it on private

به طور محرمانه آن را انجام بده.


Bon appetit

نوش جان!


 Well have some fun with him

یه خرده باهاش حال كنیم.


 Keep it to yourself

پیش خودت بمونه.


 Sorry for interruption / interrupting you

ببخشید که حرف شما را قطع می‌کنم.


 Thats awfully very kind of you

این واقعا لطف شما را می‌رساند.


I couldnt make sense of what you said

نتوانستم از چیزی که گفتید سر در بیاورم.


 I didnt want to offend you

منظور بدی نداشتم (نمی‌خواستم ناراحتت کنم).


 Am I making myself understood or not

می‌توانم منظورم را به شما برسانم یا نه؟


 I will be back before you know it

I will be back in a flash

I will be back in a split second

I will be back right away

 

تا چشم بهم بزنی بر می‌گردم.


Fall back

عقب نشینی كنید.

ارسال نظر