کلمه ok در زبان انگلیسی ریشه ی چه کلمه ای است؟

ریشه کلمه ok

داستان های بسیار زیادی در خصوص ریشه کلمه OK وجود دارد که خیلی از آنها بی اساس هستند. افراد زیادی هم به دنبال یافتن جواب این سوال بوده اند که در این میان نتایج تحقیقات فردی به نام Allan Metcalf از همه معتبر تر است. داستان کلمه OK از یک شوخی شروع شد.

در قرن نوزدهم بازی با اختصارات به یک مد تبدیل شده بود؛ اختصاراتی مثل OMG، شکل اختصاری ‘Oh my God’ یا LOL، شکل اختصاری ‘laugh out loud’ از همان موقع رایج شدند. ولی بعضی اوقات آنها از حروف جایگزین هم برای حروف اصلی اختصارات استفاده می کردند. برای مثال o.w را (به جای a.r)  به عنوان شکل اختصاری all right استفاده می کردند. بنابراین این نوع بازی با اختصارات عجیب نبود.

در 23 مارس 1839 روزنامه نگاری از روزنامه  Boston Morning Post مقاله ای خنده دار در خصوص سازمانی به نام “Anti-Bell Ringing Society “نوشت. در این مقاله او از دو حرف o.k برای شکل اختصاری all correct استفاده کرد. نکته جالب اینجاست که این شکل اختصاری برعکس شکل های اختصاری دیگر تا مدت زیادی باقی ماند.

انتخابات ریاست جمهوری 1940 ایالات متحده زمان خوش شانسی این شکل اختصاری بود. در طول این انتخابات هواداران یکی از نامزد های انتخاباتی به نام Martin van Buren کانونی را برای حمایت از این نامزد انتخاباتی بوجود آوردند؛ اسم این کانون این بود: ‘OK Club’. و آنها حتی این شکل اختصاری را با لقب نامزد محبوبشان ادغام کردند. لقب او ‘Old Kinderhook‘ بود

شکل اختصاری OK نیز می توانست مثل شکل های اختصاری دیگر فراموش شود ولی با آمدن تلگراف این شکل اختصاری به نوعی از خطر فراموش شدن نجات پیدا کرد. در عوض این شکل اختصاری نیز به کمک تلگراف آمد. متصدیان تلگراف برای تایید انتقال پیام از OK استفاده می کردند.

و در انتها شاید بتوان نهایت موفقیت این کلمه در ابتدای قرن بیستم دانست که هر گروه نژادی سعی می کرد افتخار بوجود آمدن آن را به خود نسبت دهد ولی با تحقیقات زیادی که در سالهای اخیر در این خصوص انجام گرفته است خیلی از این ادعاها در خصوص ریشه کلمه ok رد شده اند.

دیدگاه ها