رویکرد

افعال متعدی (Transitive Verbs) و افعال لازم (Intransitive Verbs)

ما در این مقاله قصد داریم به بررسی افعال متعدی (Transitive Verbs) و افعال لازم (Intransitive Verbs) در زبان انگلیسی بپردازیم.

 

افعال متعدی (Transitive Verbs)

افعال متعدی دو ویژگی دارند؛ اول اینکه آنها حتما باید از افعال کنشی (dynamic verbs) باشند. به طور کلی افعال کنشی افعالی هستند که یک عمل را بیان می کنند. مثلا در جمله I will go to Tehran next week کلمه go یکفعل کنشی است چرا که بیانگر یک عمل است (عمل رفتن). دومین ویژگی افعال متعدی این است که آنها حتما باید مفعول مستقیم داشته باشند. مفعول مستقیم سوالات چه چیزی؟ یا چه کسی؟ را پاسخ می دهد و معمولا بعد از فعل می آید (در صورت نیاز مقاله مربوط به مفعول مستقیم را مطالعه کنید). به مثال های زیر توجه کنید:

John wants a car to go to school

جان یک ماشین می خواهد که به مدرسه برود.

در مثال فوق همانطور که می بینید فعل ما (want) یک مفعول مستقیم (a car) دارد و بنابراین یک فعل متعدی است.

Jimmy wrote a poem in my notebook.

جیمی یک شعر در دفتر من نوشت.

در این جمله نیز فعل ما (wrote) متعدی است چون آن یک مفعول مستقیم (a poem) دارد.

لازم به ذکر است که افعال دو قسمتی نیز به افعال لازم و متعدی تقسیم می شوند؛ به یک مثال در خصوص افعال دو قسمتی متعدی توجه کنید:

She gave up smoking four months ago

او چهار ماه پیش سیگار کشیدن را ترک کرد

در جمله فوق gave up فعل دو کلمه ای است و مفعول آن هم smoking می باشد.

لیستی از رایج ترین افعال متعدی:

 • bring
 • buy
 • get
 • give
 • lend
 • make
 • offer
 • pass
 • pay
 • promise
 • read
 • refuse
 • send
 • show
 • take
 • teach
 • tell
 • write

افعال لازم (Intransitive Verbs)

افعال لازم نیز همانند افعال متعدی دو ویژگی دارند؛ ویژگی اول آنها دقیقا همان ویژگی اول افعال متعدی است، یعنی اینکه آنها باید از افعال کنشی (Action Verbs) باشند. ویژگی دوم آنها این است که نمی توانند مفعول مستقیمی داشته باشند (برخلاف افعال متعدی).

چند مثال در خصوص افعال لازم:

 

Mike laughed.

مایک خندید.

در جمله بالا فعل ما (laughed) به این دلیل که مفعول مستقیمی ندارد از افعال لازم است.

The famous singer died at the age of 48.

خواننده مشهور در سن 48 سالگی مرد.

در این مثال نیز died هیچ مفعول مستقیمی ندارد و بنابراین از افعال لازم است.

و یک مثال هم در خصوص فعل های دو کلمه ای لازم:

My car broke down yesterday and I had to get it fixed

دیروز ماشینم خراب شد و مجبور شدم بدم تعمیرش کنند

در جمله بالا فعل دو کلمه ای broke down هیچ مفعولی ندارد چون جزء فعل های لازم است.

لیستی از رایج ترین افعال لازم:

 • appear
 • arrive
 • belong
 • die
 • disappear
 • emerge
 • exist
 • fall
 • go
 • happen
 • laugh
 • occur
 • remain
 • respond
 • rise
 • sleep

افعالی که جزء هر دو نوع فعل می باشد

تعدادی افعال وجود دارد که هم جزء افعال لازم هستند و افعال متعدی. به مثال پایین در این خصوص توجه کنید:

We will continue the match after 15 minutes.

ما مسابقه را بعد از 15 دقیقه ادامه خواهیم داد.

 

The match continued after 15 minutes.

مسابقه بعد از 15 دقیقه ادامه پیدا کرد.

 

در جمله اول فعل continue یک مفعول مستقیم دارد و آن هم the match می باشد. ولی در جمله دوم این فعل هیچ مفعول مستقیمی ندارد.

تعدادی از رایج ترین افعالی که هم متعدی هستند و هم لازم عبارتند از:

 • agree
 • continue
 • demonstrate
 • eat
 • grow
 • play
 • return
 • run
 • sit
 • stand
 • walk

دیدگاه ها