معرفی

هنگام صحبت کردن به انگلیسی من من نکنیم

سعی داریم در این مطلب به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه درست صحبت کنیم .

من و من کردن زمانی است که بسیار کند یا آنقدر بد صحبت می کنید که مردم نمی فهمند چه می گویید و اغلب از شما می خواهند گفته خود را تکرار کنید. این عادتی آزاد دهنده است اما در اینجا یاد می گیریمچگونه درست صحبت کنیم .

ممکن است مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی داشته باشید که یا ارتباط ضعیف است یا با کسی صحبت کنید که گوش سنگینی دارد و در این شرایط است که باید بلند و واضح و حتی بدون فکر کردن حرف بزنید.

می توانید این کار را هوشیارانه انجام دهید و آن را بصورت عادت درآورید؟ در اینجا تکنیک هایی معرفی می شود که کمک می کند تا یاد بگیریم چگونه درست صحبت کنیم .

 

چگونه درست صحبت کنیم

استفاده از موقعیت بدنی خوب

هنگام صحبت کردن به انگلیسی راست بایستید. حتی اگر مضطرب هستید موقعیت بدنی خوب کمک می کند تا اعتماد به نفس داشته باشید. همچنین موقعیت بدنی خوب کمک می کند تا راه های هوایی بدن باز شوند و نفس تان قوی تر شود.

راحت و صاف بنشینید. هنگام نشستن شکم خود را تو بدهید و ستون فقرات تان را صاف کنید.

با محرک هایی که سبب من و من می شوند مقابله کنید.

از عصبانیت بپرهیزید. افرادی که سریع صحبت می کنند دچار عصبانیت می شوند چون اعتماد به نفسندارند یا مضطرب هستند. وانمود کنید مضطرب نیستید و این احساس کمک می کند تا با سرعت عادی صحبت کنند.

چگونه درست صحبت کنیم 

از اینکه چیزی را اشتباه بگویید نترسید

هر کسی ممکن است اشتباه کند پس فقط کافیست آن را اصلاح کنید. این یک مهارت است و برخی افراد در این زمینه بسیار با استعداد هستند. اگر به تمرین بیشتر احتیاج دارید یعنی اینکه این مهارتی است که در آن قوی نیستید اما می توانید آن را یاد بگیرید.

دیدگاه ها